banner-blauwe-wagens.jpg

Vergroening wagenpark: minder vergroening zonder sociaal overleg

18/05/2021 - 14u

De regering heeft vannacht een akkoord bereikt om te sleutelen aan de bedrijfswagenfiscaliteit en het mobiliteitsbudget. Enkel bedrijfswagens die CO2-neutraal zijn (≠ hybride-wagen)  zullen vanaf 2026 nog fiscaal aftrekbaar zijn voor de werkgever, vanaf 2023 al jaar na jaar minder. Het mobiliteitsbudget wordt eenvoudiger in te voeren (beperking termijnvoorwaarde) en de keuzemogelijkheden worden uitgebreid. ACLVB heeft veel vragen over de gevolgen voor werknemers met én zonder bedrijfswagen. We eisen daarom overleg en een sociaal rechtvaardig en verstandig beleid.

Waar blijft het sociaal overleg?

Reeds sinds april onderhandelt de regering over deze nieuwe wetgeving. De sociale partners werden (tot nu toe?) bij dit proces niet betrokken. We vroegen dit nochtans begin april al in het unaniem CRB/NAR/FRDO-advies over het plan voor herstel en veerkracht. Met 41 vermeldingen van de sociale partners in het regeerakkoord, blijken we in de praktijk toch minder belangrijk voor deze regering dan gehoopt.

Nochtans hebben wij als vakbond veel vragen. Zullen werknemers meer moeten betalen voor hun bedrijfswagen? Wordt het mobiliteitsbudget door de anti-misbruikbepalingen te schrappen een instrument voor loonoptimalisatie? Wanneer het gaat over ingrijpende wijzigingen aan het loon van werknemers en sociaalrechtelijke instrumenten zoals het mobiliteitsbudget, wensen wij als vakbond niet voor voldongen feiten gesteld te worden. Wij eisen dan ook onmiddellijk geraadpleegd te worden over dit ontwerp.

Wie geen bedrijfswagen of garage heeft betaalt de (elektriciteits)rekening?

Door elektrische wagens 100 % aftrekbaar te maken vanaf 2026 (meer dan vandaag voor bedrijfswagens, nl. gemiddeld 65-70 %) en de dalende inkomsten op accijnzen op fossiele brandstof is het budgettair plaatje van deze wetswijziging hoogst onzeker en volgens fiscale experts uitgesproken negatief. Daar bovenop komt nog de fiscale stimulans voor bedrijven en particulieren (of toch wie daar plaats voor heeft op de oprit of in de garage) die een laadpaal installeren.

Moet de rest van de werkende bevolking opdraaien voor deze budgettaire meerkost? En zal er nog budgettaire ruimte zijn voor de uitvoering van die andere beloftes uit het regeerakkoord: een verplichte fietsvergoeding voor wie met de fiets pendelt en een mobiliteitsbudget voor wie niet beschikt over een bedrijfswagen? Wij vragen de onverwijlde uitvoering van deze bepalingen van het regeerakkoord. Ook wie geen bedrijfswagen heeft verdient een volledige terugbetaling van zijn of haar woon-werkverkeer.

Modal shift via het mobiliteitsbudget

Wij geloven dat de vergroening van het wagenpark nodig is, maar dit moet passen binnen een evenwichtig beleid dat ook inzet op de overstap van de auto naar gedeelde en openbare vervoersmodi, de fiets of andere milieuvriendelijke alternatieven (‘modal shift’). Het mobiliteitsbudget is hiertoe het ideale instrument. We vragen daarom aan de regering de vergroeningsmaatregelen te integreren in het mobiliteitsbudget en dit verplicht aan te bieden aan alle werknemers met een bedrijfswagen. Zo kunnen ze zelf hun woon-werkverkeer invullen met een groene bedrijfswagen of kiezen voor een modal shift.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart