Open brief Comeos

25/03/2020 - 11u

HANDEL - Omdat we geen tijd meer hebben om te wachten!

Sinds 18 maart proberen de vakorganisaties met de werkgeversfederaties te praten om op sectorvlak samenhangende maatregelen te treffen die van toepassing zijn op elke werknemer/werkneemster van de voedingshandel. Elk van de werknemers wordt met hetzelfde risico geconfronteerd en verdient dus dezelfde bescherming, hetzelfde respect, dezelfde erkenning en snel !

Na de bespreking van de veiligheidsmaatregelen die vanaf 18 maart een prioriteit waren voor elk van ons, heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront een aantal eisen op sectorvlak geformuleerd betreffende de voedingswinkels:
 

1. Voor de veiligheid vragen wij om de openingsdagen- en uren voor het publiek te beperken.

Momenteel zijn de winkels 6 dagen op 7 open. Iedereen kan dus op een behoorlijke manier zijn boodschappen doen en dit zelfs als de toegang van de klanten wordt gefilterd, waardoor een minimale veiligheidsafstand kan worden ingebouwd. Openen op zondag in de toeristische zones heeft geen enkele zin meer in een periode van lockdown waarin toerisme verhinderd wordt. Dit geldt ook op zondagmorgen of zondag overdag waarin de winkels openen in bijzonder krappe veiligheidsomstandigheden. Het personeel moet extra rust kunnen krijgen maar ook de tijd waarin ze nodeloos contact hebben met de klant moet worden beperkt.

Het personeel is moreel en fysiek uitgeput. De bedrijven moeten dit begrijpen.

Wij vragen ook sluitingen vroeger op de avond, met name in de supermarkten en zonder loonverlies. We stellen immers vast dat door de lockdown en het verminderde openbare vervoersaanbod het aantal klanten ‘s avonds sterk afneemt. Nogmaals, door vroeger te sluiten zouden onze werknemers kunnen uitblazen en wordt het contact met potentiele besmettingshaarden beperkt. Ze zouden dan ook nog het openbaar vervoer kunnen gebruiken om thuis te geraken.

Het personeel is moreel en fysiek uitgeput. De bedrijven moeten dit begrijpen.

Uiteraard zal een uitbreiding van de openingsuren niet worden aanvaard.
 

2. Bedankingspremie

De omzetcijfers in de voedingssector zijn vandaag duizelingwekkend. De voedingssector wordt weer gezond, wat ten koste gaat van de gezondheid van de eigen werknemers. Onderhandelen over ernstige compensatiemaatregelen voor de werknemers staat immers niet op de agenda van de sector.

Wij vragen:

  • Op sectorvlak extra verlof/recuperatiedagen onder nog vast te leggen voorwaarden zodat iedereen hier echt van kan genieten.
  • Naast deze basis kunnen de bedrijven nog toeslagen onderhandelen onder nog vast te leggen voorwaarden in overleg met de vakorganisaties.

Wij verwachten dus ernstige antwoorden tijdens de vergadering van woensdagavond die stroken met de inzet van de werknemers van de handel. Het is dankzij die werknemers dat de winkels vol zijn.

Er wordt – terecht – steeds meer gemord en wij sluiten niet uit dat acties zullen worden gevoerd.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart