PC 302 (horeca) - Coronavirus (COVID19)

13/03/2020 - 12u

Het coronavirus slaat hard om zich heen en om de verspreiding van het virus verder tegen te gaan, heeft de regering gisteren enkele drastische maatregelen aangekondigd, o.a. de sluiting van de horecazaken tot 3 april.
 

Werkloosheid door overmacht?

Jouw arbeidsovereenkomst kan opgeschort worden. Hiervoor moet je werkgever een dossier bij de RVA indienen. Werkloosheid door overmacht wordt toegekend in 3 situaties:

 • Indien de werknemer in quarantaine geplaatst wordt.
 • Indien het bedrijf getroffen wordt door de gevolgen van het Coronavirus in China, Italië of andere landen.
 • Indien de horecazaak waar jij tewerkgesteld bent moet sluiten omwille van de regeringsmaatregel.
   

 Werkloosheid om economische redenen?

Jouw arbeidsovereenkomst kan om economische redenen worden opgeschort in geval van gebrek aan werk. Deze schorsing is totaal of gereduceerd in tijd. Een aangetekende brief moet naar de werknemer worden gestuurd en de schorsing kan worden ingevoerd vanaf de 7e dag na de kennisgeving. In deze brief wordt de datum vermeld waarop de volledige schorsing of de verkorte arbeidstijdregeling in werking treedt en de datum waarop deze afloopt.

Jouw werkgever stuurt een aanvraag naar de RVA (met vermelding van CORONAVIRUS). Jijzelf moet voldoen aan dezelfde toelaatbaarheidsvoorwaarden om in aanmerking te komen als de gewone volledig werklozen (= een bepaald aantal dagen in loondienst hebben gewerkt tijdens een referentieperiode die voorafgaat aan de aanvraag voor een werkloosheidsuitkering). Voordat u zich economisch werkloos verklaart, moet jouw werkgever zich ervan vergewissen dat jij jouw compenserende rust hebt genomen!

Deze schorsing is beperkt in tijd en kan niet langer duren dan:

 • 3 maanden in het geval van totale schorsing;
 • 6 maanden in het geval van een verkorte werktijdregeling met minder dan 3 werkdagen in de week ;
 • 12 maanden in het geval van een verkort arbeidstijdenregime met ten minste 3 werkdagen in de week of om de week.
   

Werk jij als arbeider? 

Jij hebt recht op een (aanvullende) verblijfszekerheidsvergoeding voor de sector wanneer je voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

 • Je bent gebonden aan een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst;
 • Je hebt ten minste 6 maanden anciënniteit binnen dezelfde onderneming op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt opgeschort wegens gebrek aan werk om economische redenen

De uitkering voor tijdelijke werkloosheid bedraagt normaal gezien 65% van het begrensd loon van de werknemer. Voor een periode van drie manden wordt de uitkering tot 70% opgetrokken. In dit geval ontvangt u ook een vergoeding van 0,5187 euro/uur voor de bestaanszekerheid. De uitkering is ten laste van uw werkgever en moet betaald worden op de eerste dag van de loonbetaling na de periode van economische werkloosheid.
 

Werk jij als bediende?

Voor elke niet gewerkte dag heeft de werknemer recht op extra loon naast de werkloosheidsuitkering (ook op 70%). Het bedrag van deze aanvullende vergoeding is vastgelegd in de CAO van de onderneming of in het ondernemingsplan.

Aarzel niet om meer info aan uw afgevaardigde te vragen en bewaar alle documenten!

Uw afgevaardigden in het CPBW (of anders de vakbondsafvaardiging) zijn uw contactpersonen.

Wij zullen het niet nalaten u te informeren bij verdere ontwikkelingen

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart