Wereldcongres IVV: klimaatverandering, een vakbondsantwoord

07/12/2018 - 14u

Op 6 december debatteerde het plenum over de 4e pijler van de ontwerpverklaring van het congres, met name « Gelijkheid ». De debatten benadrukten de nood aan verdere inspanningen, met of zonder quota, voor de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in bestuursmandaten, voor de gelijke verloning van vrouwen en voor de blijvende bestrijding van discriminatie en uitsluiting van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, wat ook hun nationaliteit, oorsprong of identiteit moge zijn. In één adem werd ook opgeroepen om het eeuwfeest van de IAO te zien als aanleiding voor een grondige behandeling van vragen over de toekomst van het werk, over digitalisering, en – niet te vergeten – over de zorg-economie die maar al te vaak als een kostenpost voor de overheid wordt beschouwd.

Na afloop van de congresdag organiseerde de vzw BIS/ACLVB in samenwerking met de ACV en ABVV een nevenevenement gericht op “Rechtvaardige transitie: Klimaatverandering, een vakbondsantwoord”. ACLVB Nationaal Secretaris Olivier Valentin, ook voorzitter van de vzw BIS (Beweging voor Internationale Solidariteit), presenteerde enkele cruciale uitdagingen voor vakbonden in het licht van klimaatverandering. Hiertoe bespreekt hij 3 belangrijke vragen:  

  1. Zijn vakbonden klaar om de uitdagingen aan te gaan?
  2. Wat te doen met het verdwijnen van jobs?
  3. Hoe kunnen vakbonden organiseren in groene sectoren?

Uit de debatten bleek dat er geen modellen voor ‘rechtvaardige transitie’ zijn die zomaar van de ene naar de andere regio gekopieerd kunnen worden, aangezien de context zeer verschillend kan zijn. Van het panel, met vertegenwoordigers uit Zuid-Afrika, Latijns-Amerika en Indonesië, hoorden we uiteenlopende uitdagingen, en de verschillende oplossingen die onze partnervakbonden konden voorstellen én realiseren.

Meer weten?

Blijf op de hoogte, bekijk de IVV “live stream” via https://congress2018.ituc-csi.org/ en volg op twitter #ITUC18.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart