banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: Cultuur / Artistieke / Evenementensector

28/04/2020 - 14u

Heb ik recht op tijdelijke werkloosheid door overmacht?

Zoals vermeld in deze FAQ onder rubriek tijdelijke werkloosheid kunnen entertainmentmedewerkers en kunstenaars een uitkering krijgen als tijdelijk werkloze voor de dagen waarop zij op grond van een arbeidsovereenkomst zouden hebben moeten werken als het evenement niet was geannuleerd. Het evenement had moeten plaatsvinden in de periode van 01.05.2020 tot 31.08.2020. Alle voorwaarden om recht te hebben op tijdelijke werkloosheid zijn te vinden op het volgende adres: https://www.aclvb.be/nl/artikels/tijdelijke-werkloosheid-artistieke-en-evenementensector-uitgebreid

 

Ik heb tussen 13 maart 2019 en 13 maart 2020 artistieke of technische activiteiten uitgevoerd in de artistieke sector, onder welke voorwaarden kan ik toegang krijgen tot volledige werkloosheid?

Als je tussen 13 maart 2019 en 13 maart 2020 artistieke of technische activiteiten hebt verricht in de kunstsector, kan je misschien niet in aanmerking komen voor het recht op gewone uitkeringen voor volledige werkloosheid, maar is het wel mogelijk dat je recht hebt op uitkeringen volledige werkloosheid. De wet van 15 juli 2020 “tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector” heeft de toegang tot volledige werkloosheid immers vergemakkelijkt. Deze wet voerde een tijdelijk recht op volledige werkloosheidsuitkeringen in voor de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. Om in aanmerking te komen voor deze volledige werkloosheidsuitkeringen moet men gewerkt hebben in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 op basis van de volgende criteria:

  • ten minste 10 artistieke of technische activiteiten in de artistieke sector waarvoor er socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden;
  • of ten minste 20 arbeidsdagen gepresteerd naar aanleiding van artistieke en/of technische activiteiten in de artistieke sector.

Indien je beroep wil doen op deze uitkering, dien je je te richten tot een lokaal ACLVB-kantoor.

 

Wat is de impact van deze gezondheidscrisis en het wegvallen van meerdere evenementen op het “kunstenaarsstatuut”?

De wet van 15 juli 2020 voorzag in de neutralisatie van de periode van 13 maart tot 31 december 2020 voor de toelatingsvoorwaarden tot en het behoud van het "kunstenaarsstatuut" (in de zin van de werkloosheidsreglementering die het behoud van werkloosheidsuitkeringen tijdens de eerste periode mogelijk maakt). Dit betekent dat de normale referentieperioden van 12/18 maanden, die nodig zijn voor het verkrijgen of behouden van de uitkeringen die verband houden met het “kunstenaarsstatuut”, met 9,5 maanden worden verlengd.

 

Kan ik tijdens deze gezondheidscrisis inkomsten uit auteursrecht en naburige rechten combineren?

De wet van 15 juli 2020 laat toe om tussen 1 april en 31 december 2020 inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten te cumuleren zonder vermindering van de werkloosheidsuitkering.

 

Welke regionale steun bestaat er voor werknemers in de kunstsector?

Het Vlaamse Gewest kent een "cultuurcoronapremie" van 1.500 euro toe aan actoren in de Vlaamse culturele sector die momenteel niet in aanmerking komen voor andere federale of regionale compensatiemaatregelen/premies, maar die schade hebben geleden als gevolg van de coronacrisis. De uiterste datum voor het aanvragen van deze premie is 31.08.2020. Alle informatie over deze premie is beschikbaar op het volgende adres: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremie.

Voor de maatregelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten gunste van de culturele sector heeft genomen, kan je de website https://1819.be/nl/blog raadplegen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart