Wereldcongres IVV: herverkiezing algemeen secretaris

06/12/2018 - 15u

Woensdag 5 december stond in het teken van de verkiezing van de nieuwe algemeen secretaris van het IVV. De 2 kandidaten, Sharan Burrow en Susanna Camusso stelden hun programma voor de komende 4 jaar voor aan het congres, en dan volgde de stemming. Beiden hadden verschillende visies maar beiden spraken in het belang van de vooruitgang van de internationale syndicale beweging.

Daarnaast bespraken de deelnemers de derde pijler van het congres, “Globale veranderingen – rechtvaardige transities”, met aandacht voor nieuwe technologieën, digitalisering en de rol van vakbonden als tegengewicht voor klimaatverandering – met onder andere een aangrijpende getuigenis van een Nieuw-Zeelandse collega, wiens leefomgeving concreet bedreigd is door de stijgende zeespiegel.

In de namiddag vertrokken alle 1.200 Congres-afgevaardigden vanuit Kopenhagen voor een korte busrit, over de bekende brug, naar Malmö in Zweden. Daar kregen we een stad te zien die zich heeft omgevormd van een oude vervuilde industriële stad, met een werkloosheidgraad van meer dan 20%, naar een hernieuwbare groene stad met een bloeiende economie, die openstaat voor meer dan 175 verschillende nationaliteiten. “Meer dan 50% van onze lagereschoolkinderen spreken meer dan één taal, wat een grote troef is” vertelde de burgemeester.

In de late avond is het zo ver. We kennen de uitslag van de IVV-verkiezingen: Sharan Burrow is herverkozen als algemeen secretaris van het IVV voor een periode van 4 jaar. De zware taak om het congresthema "De macht van werknemers uitbouwen: de regels veranderen" waar te maken rust nu op haar schouders. Wij wensen haar en het IVV alle succes toe, ook om alle organisaties te betrekken bij haar werkzaamheden. Het succes van de internationale syndicale beweging ligt immers in haar eensgezindheid.

Meer weten?

Blijf op de hoogte, bekijk de IVV “live stream” via https://congress2018.ituc-csi.org/ en volg op twitter #ITUC18.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart